Vojnové konflikty či prírodné katastrofy. Ako pomáhajú Slováci krajinám v núdzi?

Vojnové konflikty či prírodné katastrofy. Ako pomáhajú Slováci krajinám v núdzi?

Slovensko bude na rozvojovú pomoc do roku 2030 vynakladať 0,22 percenta hrubého národného dôchodku, pôvodný záväzok bol na úrovni 0,33.

Pre nedostatok finančných prostriedkov sa často postihnutá krajina nezvládne s novou situáciou vyrovnať sama.

Na rade sú potom rozvojové organizácie, z ktorých viacero pôsobí aj na Slovensku.

Prečítajte si v otázkach a odpovediach, aké sú u nás, akí sú Slováci, čo sa týka darcovstva, aj ako sa vyberajú pracovníci na zahraničné misie.

Najčítanejšie témy