4. Sú niektoré krajiny odsúdené na vyššiu smrtnosť?

Snímka: Reuters

Prvé údaje ukazujú, že nový koronavírus má u rôznych vekových skupín odlišný priebeh a čím je osoba staršia, tým je väčšia pravdepodobnosť, že jej ochorenie spôsobí vážne problémy. Potvrdzujú to čísla tak z Číny ako aj z Talianska. 

Práve tento fakt môže mať sčasti na svedomí vysokú mieru smrtnosti na Apeninskom polostrove. Priemerný vek Talianov je totiž jeden z najvyšších na svete, a podľa údajov Svetovej banky má takmer jedna štvrtina obyvateľstva viac ako 65 rokov, čo je viac ako kdekoľvek na svete s výnimkou Japonska. Čínske obyvateľstvo je naopak oveľa mladšie, a preto mohla byť aj smrtnosť menšia.

Priemerný vek v Nemecku je však takmer identický s tým talianskym, a predsa je rozdiel medzi týmito dvomi krajinami v smrtnosti veľmi veľký. Ako zároveň ukazuje tabuľka, v Taliansku je smrtnosť u starších ľudí vyššia ako v Číne. A to napriek tomu, podotýka BBC, že tamojšie obyvateľstvo patrí k tým najzdravším na svete.

To, prečo to tak je, zostáva zatiaľ viac menej záhadou, epidemiológ z Oxfordskej univerzity Carl Heneghan má však podozrenie, že by to mohlo súvisieť ani nie tak s vírusom ako takým ale s baktériami.

Ako totiž upozorňuje BBC, Taliansko má najvyšší počet úmrtí kvôli rezistencii na antibiotiká v Európskej únii. Jedna tretina zo všetkých prípadov sa deje práve tam. 

Antibiotiká ako také nemajú pri koronavíruse žiadny zmysel, no vírus vždy otvára dvere sekundárnym infekciám v pľúcach a to aj bakteriálneho charakteru. Ak sa táto infekcia nedá liečiť, pacient môže zomrieť na ňu a nie priamo na vírus, ktorý je v tele prítomný tiež.

„Toto je veľmi dôležitá súčasť celého príbehu,“ konštatuje Heneghan „a je to vec prevládajúca práve medzi staršími ľuďmi.“

Najčítanejšie témy