4. Ako prebieha výber pracovníkov do terénu?

Snímka: Reuters

To odzrkadľuje aj výber ľudí, ktorí pomoc budú poskytovať. Plusy k dobru majú pri výbere ľudia, ktorí nemusia mať skúsenosť humanitárneho charakteru, ale pôsobili v zahraničí na vlastnú päsť a vedia sa tak orientovať v zložitých situáciách.

Dôležité tiež je, aby ovládali miestny jazyk okrem povinnej slovenčiny a angličtiny, ktoré sú zas dôležité pre komunikáciu s donorom. Po výbere čaká budúceho terénneho pracovníka proces rôznych školení, ktoré ukážu, kto je na aký typ misie vhodný.

V zásade však platí, že do konfliktných zón sa neposielajú ľudia, pre ktorých ide o prvú misiu. Bielik dodáva, že uchádzač musí mať tiež vhodný osobnostný profil – byť tímovým hráčom, citlivým na cudzie kultúry a mal by byť empatický.

Po výbere sa zúčastní na prípravnom programe a nasleduje jeho vyslanie do oblasti.

Baluchová vysvetľuje, že kritériá na uchádzačov sú dané individuálne v závislosti od projektu, krajiny, odvetvia pomoci či spolupráce a najmä potrieb lokálnej komunity a hosťovskej organizácie. Líšia sa aj dobrovoľnícke programy pre mladých ako EU Aid volunteers a SlovakAid.

Sekcia Globálne vznikla v rámci programu Svet medzi riadkami, ktorý v spolupráci s HN realizuje mimovládna organizácia Človek v ohrození a Katedra žurnalistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Projekt spolufinancuje SlovakAid.

Najčítanejšie témy