3. Kto sú najčastejší prispievatelia?

Snímka: Reuters

Tichý ozrejmuje, že aj keď v organizácii nedisponujú presnými štatistikami, vedia povedať, že prispievateľmi sú častejšie ženy než muži, ich vek je najčastejšie medzi 25 a 45 rokov a častejšie pochádzajú z miest než z vidieka.

Boba M. Baluchová z Platformy mimovládnych rozvojových organizácií na Slovensku tiež dodáva, že motívy a prístupy potenciálnych individuálnych darcov sa rôznia.

Patrí k nim istý morálny záväzok, výsada bohatších, zodpovedné rozhodnutie prispieť na dobrý projekt, zodpovednosť za planétu či globálna spravodlivosť.

Prispievatelia sa líšia aj podľa samotného typu organizácie. Pri organizáciách, ktoré vznikli a fungujú z iniciatívy štátom registrovaných cirkví a náboženských spoločností, tvoria významnú časť rozpočtu príspevky cirkví a ich členov.

Pri sekulárnych organizáciách sú to zas prostriedky od jednotlivcov či firiem. „Veľkú, ak nie najväčšiu časť rozpočtu neziskových organizácií pokrývajú prostriedky z dotácií a grantov, čo je veľkou pomocou, ale zároveň aj veľkým rizikom,“ objasňuje Bielik.

Takéto prostriedky sú totiž prísne štruktúrované. Je stanovený účel ich využitia a dotácia nie je nárokovateľná, čo neprispieva k finančnej stabilite organizácií.

Sekcia Globálne vznikla v rámci programu Svet medzi riadkami, ktorý v spolupráci s HN realizuje mimovládna organizácia Človek v ohrození a Katedra žurnalistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Projekt spolufinancuje SlovakAid.

Najčítanejšie témy