1. Aké máme na Slovensku humanitárne organizácie?

Snímka: Tomáš Halász

Každá z nich je špecifická, v charaktere činnosti však majú zhodne hlavne rozvojovú spoluprácu, humanitárnu pomoc a globálne vzdelávanie.

Humanitárnej pomoci sa venuje najmä Človek v ohrození, Slovenská katolícka charita, Magna, Adra, Habitat, Vysoká škola svätej Alžbety a Integra, uviedol pre HN výkonný tajomník platformy Daniel Kaba.

Riaditeľ organizácie Adra Stanislav Bielik zas dodáva, že všetky humanitárne organizácie sa snažia citlivo reagovať na aktuálne výzvy doma a v zahraničí, ku ktorým patria dôsledky vojen, utečenecké krízy, sucho či záplavy v dôsledku globálneho otepľovania: „V posledných rokoch sme sa intenzívne venovali aj integrácii osôb s medzinárodnou ochranou do spoločnosti na Slovensku,“ dodal.

Vo všeobecnosti sa humanitárna pomoc chápe ako pomoc v stave núdze a v tiesni ako reakcia na mimoriadnu udalosť, ktorá sa nedá predvídať.

Zvyčajne je krátkodobá. Jej podstata je prejav solidarity s ľuďmi v núdzi prostredníctvom pomoci, podpory a záchranných operácií, a to bez ohľadu na etnický pôvod, náboženské vyznanie alebo politické presvedčenie.

Ako ďalej informuje platforma, „pomoc smeruje predovšetkým k najzraniteľnejším obyvateľom rozvojových krajín, obetiam prírodných katastrof, kríz spôsobených človekom, pri stave nedostatku potravín alebo iných núdzových situácií“.

Sekcia Globálne vznikla v rámci programu Svet medzi riadkami, ktorý v spolupráci s HN realizuje mimovládna organizácia Človek v ohrození a Katedra žurnalistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Projekt spolufinancuje SlovakAid.

Najčítanejšie témy