4. Čo sa deje na Slovensku?

Snímka: Peter Mayer

Štyri reaktorové bloky dodávajú viac ako polovicu elektriny spotrebovanej na Slovensku, uvádzajú na svojich stránkach Slovenské elektrárne.

Slovensko patrí vôbec medzi prvé krajiny, ktoré začali využívať jadrovú energiu na výrobu elektriny. Výstavba prvej atómovej elektrárne Jaslovské Bohunice začala v roku 1958, k energetickej sieti bola postupne pripojená v rokoch 1984 a 1985.

Funkčná je v súčasnosti len časť Bohunice V-2, kam spadá tretí a štvrtý blok elektrárne. Prvý blok elektrárne Mochovce zas dodáva energiu do siete od roku 1998.

V súčasnosti sa najväčší dôraz kladie na dostavbu tretieho a štvrtého reaktora. Zmluva s dodávateľmi na ich dostavbu je stará už desať rokov a pôvodné sľuby, že budú bloky v prevádzke v rokoch 2012 a 2013 sú dnes ďaleko vzdialené realite.

Okrem toho, cena dostavby sa už vyšplhala takmer na dvojnásobok, čo predstavuje predraženie približne o 270 miliónov eur. A niekdajšieho riaditeľa Slovenských elektrární Paola Ruzziniho zatkla v apríli na bratislavskom letisku NAKA.

Spolu s jeho nástupcom Nicolom Cotugnom sú totiž obvinení z nehospodárneho nakladania s majetkom pri dostavbe Mochoviec. Mali spôsobiť škodu za viac ako 22 miliónov eur.

Súčasné prognózy hovoria, že na jar ďalšieho roka sa spustí tretí blok a koncom roka štvrtý. Dôvodom omeškania je kľúčová hydroskúška, ktorej niektoré časti sa majú v septembri zopakovať.

Sekcia Globálne vznikla v rámci programu Svet medzi riadkami, ktorý v spolupráci s HN realizuje mimovládna organizácia Človek v ohrození a Katedra žurnalistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Projekt spolufinancuje SlovakAid.

Najčítanejšie témy