2. Európska únia podporuje migráciu

Snímka: Reuters

Výrok nemeckej kancelárky Angely Merkelovej „my to zvládneme“ a jej politika otvorených dverí či príchod vyše milióna migrantov, ktorí v Európe pred štyrmi rokmi hľadali azyl.

Tento fakt začal vyvolávať dojem, že Európska únia príchod migrantov len podporuje.

Z tohto hľadiska je dôležité rozlíšiť pravidelnú a nepravidelnú migráciu. Problémom sa javí práve tá druhá spomenutá, ktorá sa posledné roky posilnila aj s prevádzačmi či kriminálnymi sieťami.

Ako je ohľadom pravidelnej prijatá legislatíva, ktorá ju reguluje, pri nepravidelnej je to ťažšie, ale aj pri nej vidno posilnenie po roku 2015.

Rovnako sa zefektívnil azylový systém a politika vracania osôb do krajiny pôvodu. Dôležité je tiež zdôrazniť, že nie každý, kto žiada o status utečenca, ho aj dostane.

Za minulý rok to bolo iba 52 percent z vyše 638-tisíc požiadaviek o azyl, ako informoval aj Eurostat. Na lepšiu ochranu vonkajších hraníc vznikla tiež v roku 2016 Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž.

Sekcia Globálne vznikla v rámci programu Svet medzi riadkami, ktorý v spolupráci s HN realizuje mimovládna organizácia Človek v ohrození a Katedra žurnalistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Projekt spolufinancuje SlovakAid.

Najčítanejšie témy