Migranti prichádzajúci z mimo Európy zachránia problém starnúcej európskej spoločnosti

Snímka: Reuters

Častým zmýšľaním Európanov je, že starnúci kontinent už nebude dlhšie vyhovovať požiadavkám verejného a súkromného sektora, ktorý bude potrebovať viac zamestnancov v zdravotnej a sociálnej starostlivosti.

Tento problém by mali vyriešiť práve migranti.

Je síce pravda, že európska populácia starne, čo ukazujú aj štatistiky Eurostatu, a počet ľudí nad 80 rokov sa do roku 2080 viac ako zdvojnásobí.

Rovnako ako to, že počet narodených detí v Európe klesol z priemeru 2,5 dieťaťa na ženu v roku 1960 na 1,6 v roku 2015. Na druhej strane sa zvyšuje priemerný vek. Ženy sa dnes dožívajú v priemere 82,7 rokov a muži 77,1.

Problém starnúcej populácie a ubúdajúcich ľudí v produktívnom veku však migrácia v dlhodobom horizonte nevyrieši, no iba krátkodobo.

Aj keď vie dočasne nahradiť chýbajúce stavy, určite nevie zvrátiť prebiehajúci trend starnúcej populácie. Rovnako sa to týka aj iných spomenutých faktorov.

Analytici to vysvetľujú napríklad tým, že aj populácia migrantov starne či že aj 2,5 milióna imigrantov, ktorí v rokoch 2015-2016 prišli do Európy, predstavujú iba pol percenta európskej populácie.

Migrácia sa navyše nedistribuuje rovnomerne, ale migranti prichádzajú hlavne do najbohatších regiónov.

Sekcia Globálne vznikla v rámci programu Svet medzi riadkami, ktorý v spolupráci s HN realizuje mimovládna organizácia Človek v ohrození a Katedra žurnalistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Projekt spolufinancuje SlovakAid.

Najčítanejšie témy