5. Ktoré skupiny sú najviac ohrozené?

Snímka: StockExpert

Navyše, sofistikovanosť internetových hoaxov a podvodov stúpa. Vyskytujú sa aj prípady, keď sa na ich šírenie „zneužije“ mainstreamový a dôveryhodný portál ako jeden zo spravodajských webov. Často pomáha aj jeho uvedenie ako jedného zo zdrojov článku.

A ako im nenaletieť? Vašečka upozornil, že najdôležitejšie je podchytiť mediálnu gramotnosť u mladých. Staršia generácia bola vychovávaná ešte v časoch pravidelného čítania novín či sledovania televíznych správ, u tej mladej to teraz chýba.

Ich socializácia, ako aj získavanie informácií často prebieha iba na Facebooku, a tak často sami nevedia, ako pravdivú správu od tej nepravdivej odlíšiť.

Navyše, Facebook na nás funguje často podprahovo, keď ho používame v rámci voľného času a nie vo fáze „nasávania“ informácií ako napríklad pri sledovaní správ, keď sa na príjem informácií sústredíme a vieme ich následne vyhodnotiť.

Dôraz sa preto kladie na osvetu v školách, keďže táto skupina sa ešte „podchytiť“ dá.

Šnídl dodal, že najťažšie je zmeniť dôveru v médium u 40- až 50-ročného človeka, ktorý štádium rastu a nabaľovania vedomostí má už dávno za sebou.

Najčítanejšie témy