12. Ďalší členovia expertného poradného výboru pre menšiny

Snímka: HN Pavol Funtál

Na maďarskú menšinu sa bude špecializovať:
Ilona Németh, Vysoká škola výtvarných umení, vedúca ateliéru
Attila Simon, historik, riaditeľ Fórum inštitútu pre výskum menšín

Na rusínsku menšinu:
Anna Plišková, Riaditeľka Ústavu rusínskeho jazyka a kultúry Prešovskej univerzity v Prešove
Peter Medviď, hovorca okrúhleho stola Rusínov Slovenska, člen Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny

Na rómsku menšinu:
Jurina Rusnáková, vedúca Ústavu romologických štúdií Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Viktor Teru, Rómsky vzdelávací fond, koordinátor pre Slovensko

Najčítanejšie témy