Elena Gallová Kriglerová

Snímka: Elena Gallová Kriglerová

Od roku 2012 je riaditeľkou Centra pre výskum etnicity a kultúry, stála aj pri jeho vzniku.

Predtým pracovala ako výskumníčka v Inštitúte pre verejné otázky. Najčastejšie sa zaoberá kultúrnou integráciou, participáciou menšín a medzietnickými vzťahmi.

Spolupracuje so samosprávami na tvorbe lokálnych politík. Stojí za viacerými výskumnými projektami, ktoré sa zameriavali na situáciu Rómov a migrantov na Slovensku. Je tiež autorkou a spoluautorkou viacerých publikácií.

Podľa Čaputovej bude členkou špeciálneho poradného orgánu pre oblasť menšín, v ktorom budú pôsobiť priamo zástupcovia a zástupkyne národnostných menšín, čo bude na Slovensku novinkou.

Sekcia Globálne vznikla v rámci programu Svet medzi riadkami, ktorý v spolupráci s HN realizuje mimovládna organizácia Človek v ohrození a Katedra žurnalistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Projekt spolufinancuje SlovakAid.

Najčítanejšie témy