9. Radovan Pala

Snímka: FB Zuzany Čaputovej

Vyštudovaný právnik je zakladajúcim managing partnerom advokátskej kancelárie Taylor Wessing, ktorá sa od založenia v roku 2004 stala jednou z najväčších medzinárodných kancelárií, ktoré sú aktívne aj na slovenskom trhu.

Podieľal sa tiež na príprave legislatívy, ktorá obmedzila pôsobenie takzvaných schránkových spoločností.

Bol aktívnym členom pracovných skupín, ktoré pripravili viacero významných noviel v oblasti obchodného a konkurzného práva, vrátane obmedzenia zneužívania reštrukturalizácií a zavedenia novej úpravy osobného bankrotu.

Najčítanejšie témy