7. Peter Bátor

Snímka: FB Zuzany Čaputovej

S jedným prezidentom už skúsenosti má... Peter Bátor od roku 2015 pôsobí v Kancelárii prezidenta, najprv ako expert na bezpečnosť, neskôr ako riaditeľ odboru zahraničnej politiky.

Pôsobil aj ako expert, poradca a diplomat na ministerstve obrany, ministerstve zahraničných vecí a v Stálej delegácii Slovenskej republiky pri NATO. Je aktívny aj v mimovládnom sektore.

Okrem toho prednáša na viacerých stredných a vysokých školách na témy bezpečnosti či medzinárodnej politiky. Školí tiež odborníkov štátnej správy a bezpečnostných zložiek v zahraničí.

Najčítanejšie témy