3. Koľko kariet možno predať

Snímka: Archív HN (Ilustračná snímka)

Jej zakúpenie totiž negarantuje voľné parkovacie miesto.

Napriek tomu však magistrát dáva mestským častiam povinnosť parkovanie na ich území pravidelne vyhodnocovať a prípadne predaj parkovacích kariet aj úplne pozastaviť.

„Uvedené ustanovenie považujeme za diskriminačné a navrhujeme ho vypustiť,“ píše vo svojej pripomienke Nové Mesto.

Podobný argument malo aj Staré Mesto. „Keďže parkovacia karta súčasne nemá charakter vyhradenia parkovacieho mesta pre konkrétne vozidlo ani negarantuje voľné parkovacie miesto, nie je rozhodujúce, koľko kariet jednotlivých typov bude vydaných,“ argumentuje mestská časť.

Najčítanejšie témy