4. Ako pomôže diskusia vzťahom v rámci ekonomickej diplomacie?

Snímka: Reuters

„Na Slovensku dnes americké firmy zamestnávajú 40- až 50-tisíc zamestnancov, čiže ide o silného obchodného partnera. Takisto množstvo menších slovenských firiem má možnosť expandovať na americké trhy,“ uvádza Krčméry.

Podľa neho je tu veľmi dobrý základ a myslí si, že premiér vyzdvihne dôležitosť ekonomických vzťahov.

Najčítanejšie témy