5. Čo patrí k najväčším kauzám, ktoré riešil?

Snímka: Peter Mayer

Pred dvomi rokmi zarezonovala Slovenskom správa o zrušení Mečiarových amnestií parlamentom vrátane zrušenia milosti bývalého prezidenta Michala Kováča pre svojho syna. Ústavný súd toto zrušenie potvrdil.

„Amnestovaním skutkov súvisiacich so zavlečením Michala Kováča mladšieho do cudziny predseda vlády Vladimír Mečiar porušil princíp zákazu svojvôle, princíp legality, princíp ochrany ľudských práv a základných hodnôt v spojení s princípom rešpektovania medzinárodných záväzkov, princíp deľby moci, princíp transparentnosti a verejnej kontrolovateľnosti,“ uviedol súd v komuniké.

​Ústavný súd v roku 2014 zrušil aj rozhodnutie expezidenta Ivana Gašparoviča nevymenovať Jozefa Čentéša za generálneho prokurátora.

Podľa sudcov došlo taktiež k porušeniu jeho základných práv na prístup k voleným a iným verejným funkciám a priznal mu odškodné 60-tisíc eur.

Najčítanejšie témy