2. Ako funguje Ústavný súd?

Snímka: Dreamstime

Ústavný súd sa od ostatných slovenských súdov líši hlavne tým, že nie je súčasťou systému všeobecných súdov, do ktorých patria súdy okresné a krajské či Najvyšší súd a niekedy je dokonca nad nimi.

„Jeho úlohou je chrániť ústavnosť, základné práva a slobody a garantovať ústavný charakter výkonu štátnej moci,“ vysvetlila nedávno pre HN súčasná predsedníčka Najvyššieho súdu Daniela Švecová.

Súd sídli v Košiciach, čím narušuje umiestnenie najdôležitejších inštitúcií do hlavného mesta. Rovnaká situácia je však aj v susednom Česku, kde táto inštitúcia sídli v Brne.

Slovenský ústavný súd má 13 sudcov, ktorí sa volia na 12 rokov.

Pozrite si video ako sa volia ústavní sudcovia.

Zvyčajne má štyri senáty po troch sudcoch, ktoré rozhodujú spolu s plénom, v ktorom sú zastúpení všetci. Na čele má predsedu a podpredsedu.

Najčítanejšie témy