Keďže aktuálna predsedníčka Najvyššieho súdu Daniela Švecová kandiduje na ústavnú sudkyňu, pravdepodobne sa uvoľní pozícia predsedu Najvyššieho súdu.

Aj keby ju ako ústavnú sudkyňu Zuzana Čaputová nevymenovala, jej funkcia sa končí v októbri tohto roka.

Predsedu Najvyššieho súdu vymenúva na návrh Súdnej rady zo sudcov Najvyššieho súdu prezident na päť rokov.

Tá istá osoba môže byť vymenovaná za predsedu Najvyššieho súdu najviac v dvoch za sebou nasledujúcich obdobiach.

Návrh na vymenovanie predsedu Najvyššieho súdu predloží Súdna rada prezidentke na základe výsledkov ňou uskutočnených volieb.

Voľby sa konajú na verejnom zasadnutí Súdnej rady.

Daniela Švecová môže opätovne kandidovať aj na predsedníčku Najvyššieho súdu.

Najčítanejšie témy