2. Prečo a ako bola zavedená nútená správa?

Snímka: TASR

Dôvodom zavedenia nútenej správy v júni 2017 boli početné sťažnosti spotrebiteľov i list vedenia poisťovne vtedajšiemu premiérovi, kde oznamujú, že sa dostali „do stavu akútneho nedostatku likvidity“.

Krajský súd v Košiciach neskôr v žalobe NBS o abstraktnú kontrolu v spotrebiteľských zmluvách potvrdil názor regulátora a označil viaceré obchodné a poistné podmienky poisťovne za neprijateľné.

Po zistení skutočného stavu podala nútená správkyňa návrh na vyhlásenie konkurzu.

Príslušný súd poveril prípadom už troch konkurzných správcov, každý sa z iného dôvodu vzdal svojej funkcie.

Teraz sa čaká na vymenovanie ďalšieho správcu. Po tom, ako si naštuduje dokumentáciu, môže byť zorganizovaná schôdza veriteľov.

Aj keby nebola zavedená nútená správa, poisťovňa by už na trhu nepôsobila, dobrovoľne si vybrala režim ukončovania činnosti. Skončila by 1. januára tohto roka.

Najčítanejšie témy