2. Aké úlohy vykonáva Lajčák na čele organizácie?

Najčítanejšie témy