Bugár – dôležité pre deti, ktoré by sa k teplému jedlu doma nedostali

Čaputová – pozitívum pre stravovacie návyky detí aj vzhľadom na rodiny s nízkym príjmom, nesmie však znamenať lacnú a nekvalitnú stravu pre deti

Harabin – osvedčili sa aj v iných vyspelých krajinách, pre podporu rodín s deťmi je to však zo strany štátu veľmi málo a treba silnejšiu podporu

Šefčovič – podporuje, nejde o slovenský vynález, zákon rušiaci obedy zadarmo by nepodpísal

Najčítanejšie témy