1. Čo to znamená pre vodičov?

Snímka: TASR

„MHD sa dostane človek do svojho cieľa rýchlejšie ako autom. Rýchlosť je veľmi dôležitá a pokladáme ju za veľké lákadlo,“ argumentuje primátor Matúš Vallo.

Pred vjazdom do centra môžete zaparkovať na jednom zo štyroch záchytných parkovísk – na Zlatých pieskoch, vo Vrakuni pri železničnej zastávke, pri vrakunskom cintoríne alebo na Baltskej ulici.

Ich spoločná kapacita je 680 parkovacích miest.

Z parkovísk je posilnená verejná doprava, ktorá má zriadené špeciálne jazdné pruhy a na niektorých križovatkách prednostný prejazd.

Na obchádzkach cez Gagarinovu a Landererovu treba počítať so silným náporom dopravy a s možným zdržaním.

Najčítanejšie témy