3. Aké kompetencie má Ústavný súd?

Snímka: TASR

Na súd sa môže obrátiť fyzická alebo právnická osoba, ak si myslí, že boli porušené jej základné práva dané Ústavou.

Podľa právnika Petra Wilflinga z organizácie Via Iuris je nesmierne dôležité, kto bude v novom tíme sudcov.

„Úlohou Ústavného súdu je byť pre občanov posledným garantom spravodlivosti v prípade, že zlyhajú všetky ostatné inštitúcie. Od toho, ako bude obsadený nový Ústavný súd, bude teda závisieť aj dôvera slovenských občanov v štát a v demokratický systém,“ povedal právnik pre HN.

Samotná sťažnosť podaná na súde je prerokovaná najskôr na zasadnutí bez prítomnosti sťažovateľa, kde sa zistí, či sú splnené všetky formálne a zákonné nároky na akceptovanie sťažnosti.

Ak súd sťažnosti vyhovie, najskôr musí uviesť, aká základná právomoc bola sťažovateľovi odopretá, a môže nariadiť zakázanie porušovania týchto práv.

Najčítanejšie témy