2. Aké kritériá musia mať budúci sudcovia?

Snímka: Dreamstime

Kandidáti musia byť bezúhonní a ovládať aspoň jeden svetový jazyk.

Musia byť okrem iného „všeobecne uznávanými osobnosťami“ v odbore.

Teda predpokladá sa, že v minulosti zložili buď odbornú justičnú, advokátsku, prokurátorskú, alebo notársku skúšku.

Taktiež sa očakáva, že pravidelne vykonávajú odbornú publikačnú skúšku a pravidelne prednášajú alebo sú inými významnými osobami v právnickej sfére.

Najčítanejšie témy