1. Predsedníctvo OBSE

Snímka: TASR

Odbitím prvého januára sme prebrali predsedníctvo na čele Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe. Funkcie jej predsedu sa ujal minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák.

„Po celý tento rok tak bude udávať tón najväčšej regionálnej bezpečnostnej organizácii na svete, ktorá zahŕňa 57 účastníckych a 11 partnerských štátov na troch kontinentoch. Slovensko ako predsednícka krajina bude počas nadchádzajúceho obdobia reprezentovať OBSE navonok," ozrejmil tlačový odbor ministerstva.

Slovensko bude organizátorom a spoluroganizátorom okolo 50 podujatí. K tomu vrcholnému patrí Ministerská rada OBSE, ktorá sa uskutoční v decembri a očakáva sa na nej účasť asi 70 národných delegácií.

Okrem nej je na pláne aj 12 profilových medzinárodných konferencií na najvyššej úrovni, venovať sa budú témam ako extrémizmus či radikalizácia.

Svoje priority predstaví slovenské predsedníctvo 10. januára vo viedenskom sídle organizácie. K hlavným má patriť prevencia a zmierňovanie následkov konfliktov, bezpečná budúcnosť a efektívny multilateralizmus. A naše motto? Predsedníctvo orientované na človeka.

Najčítanejšie témy