4. Prečo je výskum neetický?

Snímka: Reuters

Aj keď Che označil iné génové modifikácie za neprípustné, stále sa vynára etický rozmer vytvárania si detí so želanými vlastnosťami, či už je to iba odolnosť voči chorobám.

Podľa akademickej obce neboli tiež výsledky jeho výskumu dosiaľ publikované v žiadnom vedeckom časopise a neprešli tak recenzným konaním.

Nositeľ Nobelovej ceny a priekopník genetického inžinierstva David Baltimore tiež okamžite navrhol, aby sa celosvetovo zaviedlo moratórium na podobné experimenty a podobne sa zachovali viacerí poprední výskumníci.

Nedá sa tiež povedať, že čínska legislatíva podobné experimenty dovoľuje a čínsky vedec ich takpovediac spravil na vlastnú päsť.

Najčítanejšie témy