2. V čom spočíva kritika na adresu Kisku?

Snímka: TASR

Francovci k majetku vo Veľkom Slavkove prišli v roku 1990 po reštitúcii a následne začali pozemky prenajímať družstvu.

V roku 1999 firma Agras Francovu pôdu nečakane vydržala, zrejme za pochybných okolností.

V prípade vydržania ide o inštitút, keď majetok, ktorý nie je vedený v katastri, no niekto ho v oprávnenej dobrej vôli využíva minimálne desať rokov, môže oficiálne napísať na seba.

„Nelegálne sa to robí vtedy, keď nie sú splnené dve podmienky, napríklad, keď nejde o človeka, ktorý sa mohol domnievať, že mu ten pozemok patrí, alebo keď ho tú danú dobu neužíval,“ povedal pre HN právnik Jakub Ulaher.

Agras následne predal pozemky Júliusovi Sirockému, a ten zase samotnému Kiskovi. Kuriózne je najmä to, ako sa k pôde dostala práve spomínaná spoločnosť.

S vlastníkom pozemku Francom sa HN do uzávierky nepodarilo spojiť.

Najčítanejšie témy