3. Čo je hlavnou myšlienkou dokumentu?

Snímka: Flickr

Analytici a odborníci sa zhodujú, že hlavnou víziou je spolupráca medzi krajinami, pretože sa migrácia týka všetkých.

„Týka sa aj Slovenska, už teraz je v našej krajine viac ako 109 233 migrantov a toto číslo rastie,“ upozorňuje Števulová.

Slovensko by sa malo zaujímať o krajiny, odkiaľ k nám ľudia prichádzajú. Ale aj o tie, kam naši občania odchádzajú.

„Pre európske krajiny je tam dôležitá deklarácia krajiny pôvodu, teda že budú prijímať späť svojich vrátených občanov,“ pripomína Jungwirth.

Štáty by sa tiež zaviazali pomáhať krajinám, odkiaľ migranti pochádzajú, a zlepšovať hygienické podmienky či chudobu, aby ľudia nemuseli z krajín odchádzať.

Sekcia Globálne vznikla v rámci programu Svet medzi riadkami, ktorý v spolupráci s HN realizuje mimovládna organizácia Človek v ohrození a Katedra žurnalistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Projekt spolufinancuje SlovakAid. 

Najčítanejšie témy