2. Je dokument pre krajiny po podpísaní záväzný?

V dokumente je však napísané, že právne záväzný nie je.

„Je to tak preto, že si to štáty nepriali. Určite sú aj také, ktoré záväznosť chceli, ale zhoda na tom nebola,“ vysvetľuje analytik z českej Asociácie pre medzinárodné otázky Tomáš Jungwirth.

Podľa neho tomu nasvedčuje aj to, ako je dokument napísaný, ide totiž o zoznam možných opatrení, nie právne záväzky.

„Štáty sa k nim budú dobrovoľne prihlasovať a samy si určia, ktoré a v akej miere sú proti,“ dopĺňa predsedníčka Ligy za ľudské práva Zuzana Števulová.

V texte sa však doslova píše, že „globálny rámec opätovne potvrdzuje zvrchované právo štátov určiť si svoju národnú migračnú politiku“.

Sekcia Globálne vznikla v rámci programu Svet medzi riadkami, ktorý v spolupráci s HN realizuje mimovládna organizácia Človek v ohrození a Katedra žurnalistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Projekt spolufinancuje SlovakAid. 

Najčítanejšie témy