1. Prečo Globálny pakt OSN o migrácii vznikol a kto ho napísal?

Riešenie problému migrácie na nadnárodnej úrovni v podstate neexistuje.

Preto vznikla myšlienka celosvetového paktu.

Na pôde OSN začal takýto dokument vznikať a pripravovali ho desiatky krajín vrátane Slovenska.

Migrácie je proces, počas ktorého ľudia odniekiaľ odchádzajú, cez nejaké krajiny idú a niekam prichádzajú či sa prípadne vracajú späť, týka sa preto všetkých štátov.

Sekcia Globálne vznikla v rámci programu Svet medzi riadkami, ktorý v spolupráci s HN realizuje mimovládna organizácia Človek v ohrození a Katedra žurnalistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Projekt spolufinancuje SlovakAid. 

Najčítanejšie témy