4. Čo bude s ľuďmi, ktorí Dankovi udelili titul?

Snímka: web stránka univerzity

Rigorózna práca Andreja Danka síce neobsahovala záver ani zoznam použitej literatúry, ktorý je nevyhnutnou súčasťou každej záverečnej práce, aj tak však prešla komisiou.

Ako zároveň dodal odborník na písanie záverečných prác Dušan Katuščák, to nie je jediné pochybenie zo strany univerzity.

„Je prekvapujúce, že školitelia, ktorí sú z odboru, nepoznajú základné učebnice svojich kolegov. Rozhodne mali prísť na to, že tie pasáže sú odkopírované a povinnosťou oponentov je na taký prípad upozorniť,“ skonštatoval.

Právnička, ktorá sa venuje problematike duševného vlastníctva, Lenka Katríková však zároveň vyhlásila, že v tom čase, keď bola práca vytvorená, neexistovali také technické prostriedky ako dnes, a preto „preukázanie vedomosti a úmyslu týchto osôb by bolo veľmi zložité. Zodpovednými by mohli byť z hľadiska inej oblasti, napríklad, ak by svojím konaním porušili pracovnoprávne predpisy.“

Najčítanejšie témy