2. Čo hrozí Dankovi v prípade, ak sa dokáže, že ide o plagiát?

Snímka: TASR

Ani v takom prípade mu zrejme titul neodoberú.

Ako totiž upozornil právnik Marek Benedik, podobná situácia nie je slovenskými zákonmi ošetrená a súd ani univerzity tak nemajú potrebné právomoci.

„Celé sa to dá riešiť iba v morálnej rovine, že jednoducho takýto človek nemá právo používať daný titul. No ak ho používať bude, môžeme ho iba morálne odsúdiť, ale právne sa odobrať nedá,“ skonštatoval Benedik.

Okrem toho môžu za plagiátorstvo Danka zažalovať dotknutí autori.

Keďže však od uverejnenia práce prešlo takmer 20 rokov, peňažnej náhrady sa už nedočkajú.

Súd však môže podľa Benedika rozhodnúť o tom, že Danko sa im bude musieť ospravedlniť, prípadne nariadi prácu stiahnuť či dokonca zničiť.

Najčítanejšie témy