6. Rozhovor: Hovoria nám aj bič na vedenie samosprávy

Snímka: archív Martina Kollárika

S akými podnetmi sa na váš portál obracajú ľudia najviac?

Najčastejšie nahlasovanými podnetmi sú dlhodobo tie týkajúce sa stavu ciest a chodníkov, neustále sa však zvyšuje aj počet podnetov v kategórii zeleň a životné prostredie, čo je spôsobené aj zvyšujúcou sa citlivosťou obyvateľov na výskyt a stav zelene v našich mestách a obciach. Často nahlasovanými sú aj podnety na stav mobiliáru, najmä smetných košov, či podnety týkajúce sa dopravného značenia a parkovania.

Sú ľudia v podnetoch aktívni, prípadne aktívnejší od uvedenia stránky?

Odkaz pre starostu sa stal v mnohých samosprávach veľmi často využívaným participačným a komunikačným nástrojom. V súčasnosti spolupracujeme s viac ako sto samosprávami, pričom v posledných rokoch sa počet podnetov nahlásených cez našu službu pohybuje okolo 10-tisíc ročne. Tento rok túto hranicu dokonca prvýkrát výrazne prekonáme. Jednoznačne je možné pozorovať stúpajúci trend v počte podnetov. Súvisí to, samozrejme, aj s tým, že sa zvyšuje počet zapojených samospráv.

Ktoré mesto bolo v projekte prvé?

Prvý rok sme fungovali len v Bratislave a jej mestských častiach, následne sme sa postupne rozrástli do ďalších miest a obcí po celom Slovensku. Aj v konkrétnych samosprávach je Odkaz obyvateľmi čoraz viac využívaný.

Je podľa vás komunikácia so samosprávami dobrá, sú otvorené na takúto formu riešenia podnetov?

Komunikácia sa veľmi líši od samosprávy k samospráve. Vo všeobecnosti však určite stúpa počet tých primátorov a primátoriek a starostov a starostiek, ktorí si uvedomujú nutnosť otvorenejšej a transparentnejšej online komunikácie s obyvateľmi. Stále sa však stretávame aj s názormi, že je náš portál nástrojom pre „pisálkov“ či dokonca „bičom na vedenie samosprávy“. Tiež, že ak ide občan nahlásiť podnet na úrad osobne, nedovolí si toľko a dá sa mu riešenie či neriešenie podnetu lepšie vysvetliť.

Ako reagujete na túto kritiku?

My na to, samozrejme, máme iný názor a snažíme sa poukazovať na výhody Odkazu pre starostu. Patrí k tomu možnosť sledovania vývoja riešenia podnetu kýmkoľvek, nielen samotným zadávateľom, ale aj uchovávanie dát, poskytovanie štatistík... Nehovoriac o neporovnateľnej jednoduchosti a rýchlosti pri samotnom nahlasovaní podnetov, keď na to obyvateľovi stačí skutočne pár sekúnd. Stále sa však nájdu samosprávy, kde žiadne argumenty nepomôžu.

Robíte niečo pre to, aby ste samosprávy motivovali?

Čo sa týka tých zapojených v Odkaze, existujú rozdiely v tom, ako pristupujú k práci s nahlásenými podnetmi. Aj preto každoročne oceňujeme tie najlepšie samosprávy na našom portáli takzvanými Zlatými vedrami, aby sme ich dodatočne motivovali nielen na riešenie podnetov, ale aj rýchlu a kvalitnú komunikáciu s obyvateľmi. Vo všeobecnosti sa nám najlepšie spolupracuje vtedy, keď vedenie mesta či obce neberie podnety z Odkazu pre starostu ako prácu navyše, ale, naopak, ako súčasť svojej agendy.

Najčítanejšie témy