4. Čo je terčom kritiky?

Snímka: Dreamstime

Viacero projektov je stále vo fáze rozpracovania, aj keď sa eGovernment postupne rozvíja od roku 2007. V porovnaní s inými e-krajinami viacerí odborníci vyčítajú aj neprehľadné či zastarané stránky či nemožnosť stať sa e-pozitívnym na smartfóne.

Autorizácia údajov tiež v niektorých prípadoch potrebuje veľa času a prípadne aj osobnú návštevu v pobočke.

Platforma Slovensko.Digital funguje od roku 2015, jej cieľom je využívať výdavky na moderné technológie a informatizáciu rozumne. Začiatkom októbra si na mušku napríklad zobrala sedem projektov za viac ako 62 miliónov eur. Kritizovala ich predraženosť, neprispievajú podľa nej k zníženiu byrokracie a plytvajú peniazmi.

Začiatkom júla tiež Úrad podpredsedu vlády Richarda Rašiho schválil štyri veľké IT projekty za viac ako sto miliónov eur aj napriek výhradám odbornej verejnosti, otázniky viseli aj nad ich utajením hlavne pri projekte kybernetickej bezpečnosti.

Sporné projekty hodnotí Slovensko.Digital pomocou červených vlajočiek, najväčší počet z nich svieti pri riadení incidentov kybernetickej bezpečnosti a pri Edunete. Aký je ich názor na naše zlepšenie podľa rebríčkov OSN? „Od roku 2016 sme žiadne ,skokové‘ zlepšenie eGovernmentu nepocítili. Za toto obdobie sa zväčša iba dokončili projekty z predošlého programového obdobia, nových vecí je minimum.

Mnohé nedostatky známe už v roku 2016 sa stále nedoriešili,“ uviedol pre HN Ľubor Illek zo Slovensko.Digital. Dodáva tiež, že veľa systémov eGovernmentu nie je pre ľudí jednoducho použiteľných, akoby prvoradá bola informatizácia byrokracie, a nie vytvorenie najlepšej služby pre občanov. Projekty sú tiež veľmi nákladné a všetko sa rieši pomaly.

V rámci nepodarkov treba spomenúť aj kauzu s novými občianskymi preukazmi s čipom. Minulý október sa prevalila informácia, že je možné získať z každého elektronicky podpísaného dokumentu privátny kľúč majiteľa, a teda jeho elektronický podpis sfalšovať. Znamenalo by to, že by neexistovala istota, že podpísaná osoba je skutočne tou osobou, ktorou by mala.

Ministerstvo vnútra vtedy upokojovalo, že používanie elektronického podpisu nie je ohrozené a dôvod na paniku nie je.

Najčítanejšie témy