3. Ako sme sa umiestnili v rebríčkoch?

Snímka: Pavol Funtál

Slovensko patrí v rebríčku OSN medzi európskych skokanov v rozvoji eGovernmentu, spoločnosť nám robí aj Cyprus. Vyplýva to z dvojročného Indexu rozvoja elektronickej verejnej správy, ktorý OSN zverejnila v júli. Slovensko sa umiestnilo na 49. mieste zo 193 krajín sveta, v porovnaní s rokom 2016 sme poskočili o 18 priečok.

Podľa Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu sme sa najvýraznejšie zlepšili v subindexe online služieb. Tento index meria využívanie informačno-komunikačných technológií zo strany vlád pri poskytovaní verejných služieb na národnej úrovni.

Iný rebríček zo začiatku roka, tiež z dielne OSN, ktorý hodnotil vyspelosť digitálnej otvorenosti krajín, však zasa zistil, že Slovensko v posledných rokoch výrazne nepokročilo v zlepšovaní využívania digitálnych technológií pri poskytovaní verejných služieb.

V rebríčku sa tiež prepadlo za posledných 10 rokov z 38. miesta na 67. Slovensko sa tiež umiestnilo najhoršie v rámci krajín Vyšehradskej štvorky.

V rebríčku nás preskočili aj Moldavsko či Azerbajdžan.

Podnikateľská aliancia Slovenska na základe údajov OSN a svojho prieskumu zastávala názor, že sa nám nepodarilo nadviazať na inovatívne kroky z obdobia okolo roku 2010. Za dobre zvládnuté prvky eGovernmentu však považuje Centrálny register zmlúv a Obchodný register na internete.

Najčítanejšie témy