2. S čím všetkým sa spája?

Snímka: Pavol Funtál

Hlavnou stránkou je slovensko.sk, ktorá predstavuje ústredný portál verejnej správy a zabezpečuje centrálny a jednotný prístup k jej informačným zdrojom a službám.

Bol vytvorený v rámci projektu Elektronické služby Úradu vlády Slovenskej republiky – eDemokracia a otvorená vláda, financie naň smerovali z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Na komunikáciu je potrebná eID karta, čo je občiansky preukaz s elektronickým čipom, na ktorý sa dá nahrať kvalifikovaný elektronický podpis. Následne si treba nainštalovať softvér k čítačke kariet a prihlásiť sa do elektronickej schránky.

Tá slúži na elektronické doručovanie úradných rozhodnutí, notifikácií či iných správ od orgánov verejnej moci. K ďalším stránkam patrí aj informatizacia.sk.

Slovensko.sk sa teší stúpajúcemu záujmu a s Finančnou správou už elektronicky komunikuje viac ako pol milióna daňových subjektov. Na konci minulého roka ich počet predstavoval okolo 370-tisíc. Za týmto zvýšením je rozširovanie povinnej elektronickej komunikácie.

Od začiatku roka platí táto povinnosť pre všetky právnické osoby zapísané v obchodnom registri a od 1. júla aj pre všetky fyzické osoby podnikateľov, ktorí sú registrovaní pre daň z príjmov, kam sa radia aj živnostníci.

Na Slovensku už od začiatku roka funguje aj ezdravie, problémom však bolo jeho ostré sprevádzkovanie, ktoré podľa kritiky nastalo bez zaobstarania adekvátnej techniky či internetu a chýbali tiež školenia u lekárov. Praxou je aj elektronický centrálny register zmlúv.

Jednotné zúčtovanie daní a odvodov by sa malo uviesť o dva roky.

Najčítanejšie témy