1. Čo znamená eGovernment?

Cieľom elektronickej vlády je podpora transparentnosti, informovanosti a elektronickej komunikácie všetkých občanov, ako informuje aj portál eGov.sk, ktorý funguje od roku 2008, v súčasnosti však už aktualizovaný nie je.

Služby eGovernmentu majú slúžiť obciam, mestám a samosprávnym krajom, aby umožnili plniť zákonné povinnosti týkajúce sa elektronizácie služieb, zverejňovania, verejného obstarávania či komunikácie s občanmi.

eGovernment sa rozdeľuje podľa komunikácie na verejnú správu k občanovi, verejnú správu a podnikateľskú sféru, verejnú správu a jej zamestnancov, medzi inštitúciami verejnej správy či občania k verejnej správe.

Podstata tejto elektronizácie je teda ušetriť čas strávený behaním po úradoch, znížiť byrokraciu a posilniť využívanie technológií.

Najčítanejšie témy