3. Má k rigoróznej práci prístup aspoň univerzita?

Snímka: web stránka univerzity

Právnici, ktorých sme oslovili, sa zhodujú, že škola môže prácu používať iba spôsobom, ako to umožňuje konkrétna licenčná zmluva.

„Ak by škola mala záujem napríklad predmetným školským dielom prispieť k rozvoju vzdelania, môže takéto dielo zverejniť, avšak pred takýmto zverejnením musí posúdiť, či zverejnenie je bežné a či tým nedôjde k neodôvodnenému zasahovaniu do právom chránených záujmov autora,“ reaguje Katríková.

Danko tvrdí, že k jeho práci majú prístup oprávnené osoby, medzi nimi by mal byť aj rektor Hiadlovský. Teraz však priznal, že možno ako šéf parlamentu skončí predčasne, chce sa viac venovať strane SNS.

Či je za možným odchodom aj kauza s jeho titulom, jasné nie je.

Najčítanejšie témy