2. Prečo je jeho práca utajená?

Snímka: TASR - Martin Baumann

Po tom, čo sa novinári začali o štúdiá predsedu parlamentu zaujímať, Danko požiadal rektora UMB Vladimíra Hiadlovského, aby jeho prácu utajil. To je možné po podpísaní licenčnej zmluvy.

Dnes je to už bežná prax a študent dokonca bez zmluvy nemôže prácu obhajovať. Utajiť prácu teda môže každý autor.

V roku 2000, keď mal Danko rigoróznu prácu odovzdať, sa ešte licenčné zmluvy nepodpisovali, stáva sa tak len výnimočne, že chce niekto staršiu prácu zatajiť.

Utajovanie práce pritom vôbec nie je bežná prax, aj keď má na to autor právo. Zväčša sa tak deje, keď sú v práci citlivé údaje.

Bežné je, že utajenie sa končí po istom časovom období, v prípade Dankovej práce to tak nie je.

„V praxi ak autor požiada školu, aby jeho práca nebola zverejnená, tak školy takejto požiadavke zväčša vyhovejú, keďže nemajú záujem sa súdiť,“ upozorňuje advokátka Lenka Katríková z advokátskej kancelárie Stentors, ktorá sa špecializuje na duševné vlastníctvo.

Najčítanejšie témy