5. Aké sú názory proti bikesharingu?

Duriš poukazuje na tradičné názory podporujúce bikesharing. Každý človek, ktorý jazdí na bicykli, pomáha mestu aj obyvateľom tým, že nejazdí sám autom: „Je jedno, na aký účel obyvatelia bicykel používajú.

Pomáhajú tak zlepšovať zdravie svoje fyzickou aktivitou aj iných, keď nevytvárajú emisie a hluk.“ Slovnaft tiež zverejnil výsledky prieskumu, podľa ktorého ľudia v Bratislave minú na dopravu mesačne 43 eur, čo by práve bicykle mohli zmenšiť.

Viacerí odborníci sú však proti tejto službe. Nedávno sa do centra diskusií dostal bikesharing koncom augusta na výročnej konferencii Kráľovskej geografickej spoločnosti vo Veľkej Británii.

Hovorilo sa na nej o tom, že bikesharing doprave ani zdraviu vôbec nepomáha. Majú ho tiež využívať prevažne bieli bohatí muži, ktorí už v dobrej fyzickej kondícii sú. Problematické je aj to, že aj keď sa bicykle nepodieľajú na tvorbe emisií, dodávky, ktoré ich prepravujú medzi dokovacími stanicami, už áno.

„Celkové množstvo uhlíka vyprodukované dodávkami nie je porovnateľné s úsporou pre používanie zdieľaných bicyklov,“ uviedol na konferencii doktor Médard de Chardon. Viaceré bicykle sú tiež podľa neho nedostatočne využívané.

A podobne ako v prípade Číny, systému vyčítajú prirýchle implementovanie namiesto toho, aby sa vopred zobrali do úvahy všetky hľadiská.

Najčítanejšie témy