5. Kto by sa mal pripraviť na vážne problémy?

Snímka: Pexels (Ilustračná snímka)

Problémy by mali zasiahnuť predovšetkým využívateľov drobných zdrojov podzemných vôd, ako sú individuálne zásobárne či studne, ktoré majú ľudia na záhradke určené zväčša na zalievanie rastlín.

Na druhej strane, mnoho malých obcí je zásobovaných z vrtov, ktoré využívajú zdroje podzemnej vody. Tieto obce sú veľmi zraniteľné.

Práve im hrozí, že v budúcnosti sa čím ďalej tým častejšie budú potýkať s nedostatkom vody.

Negatívne bude na ich zásoby vplývať celkový nepriaznivý trend výskytu dažďovej vody.

Rizík, ktoré na nás číhajú, je však podľa odborníkov viacero. Ďalší aspekt, ktorý je potrebné zvážiť, je kvalita vody.

Ak totiž obce majú menšie zásoby, tak sú zraniteľnejšie voči dosahom zhoršenej kvality. Týka sa to aj vody, ktorú ľudia čerpajú z podzemných zásob.

Najčítanejšie témy