4. Hrozí, že náš región začne vysychať?

Snímka: Pixabay

Podľa hydrológov ide o veľmi dlhodobý výhľad, ktorý sa momentálne nedá presne odhadnúť. Situácia však v tomto smere nebude všade rovnaká.

V severnej alebo východnej časti Slovenska, podobne ako v niektorých regiónoch Českej republiky, nie sú horniny príliš vhodné na akumuláciu veľkého množstva vôd.

Rozdielna situácia je v prípade Panónskej panvy či Českej kriedovej tabule, kde sú zásoby podzemnej vody veľké.

Preto je prirodzené, že zásoby sa budú zmenšovať práve tam, kde nie sú veľké objemy piesku alebo priepustných hornín, ktoré by vodu držali.

Tieto oblasti budú zákonite oveľa zraniteľnejšie voči akýmkoľvek extrémom a výkyvom.

U nich viac hrozí, že ak bude aktuálny trend pokračovať, budú sa potýkať s nedostatkom vody a postupným vysychaním.

Najčítanejšie témy