5. Ako Most opísali politológovia?

Most sa od svojho začiatku považoval za regionálnu a etnickú pravicovú politickú stranu. Aké je teraz najlepšie zaradenie strany?

„Dnes by sa dal Most označiť za stredovú stranu s dôrazom na zastupovanie záujmov menšín. Ako etnickú stranu by som ju neoznačil, ale ani výrazný príklon či už k ľavici alebo k pravici nepozorujem, a to ani v ekonomických, ani v spoločenských otázkach,“ povedal dávnejšie pre HN Pavol Baboš z Katedry Politológie v Bratislave.

Politológ Jozef Lenč z Univerzity svätého Cyrila a Metoda v Trnave si myslí, že v prípade Mosta ide skôr o opak etnickej strany.

Ideou Bélu Bugára bolo podľa neho využiť potenciál jeho vlastnej popularity aj medzi slovenskými voličmi najmä v mestskom liberálnom prostredí popri tom, aby sa opierala o podporu v južných regiónoch Slovenska.

Najčítanejšie témy