Ďalším z možných prevenčných opatrení je budovanie takzvaných zelených striech. Trendom je využívanie časti striech ako funkčnej súčasti budov, či už vo forme parkov, relaxačných zón alebo ihrísk.

Okrem zužitkovania plochy ide aj o pridanú hodnotu jednotlivých stavieb, či už pre vlastníkov, nájomníkov alebo verejnosť. „Je to pozitívny trend, keď si uvedomíme ako mizne zeleň v mestách a preto v tejto súvislosti nemôžeme opomenúť aj pozitívny efekt na klímu lokality alebo mesta,“ uviedol analytik Martin Lazík z portálu Nehnuteľnosti.sk

V apríli tohto roka bola dokonca vyhlásená výzva ministerstva životného prostredia, v ktorej ponúka dokopy sedemnásť miliónov eur na vodozádržné opatrenia.

Výzva pre obce a mestá je zameraná aj na realizáciu opatrení na zachytávanie zrážkovej vody na stavebných pozemkoch. Táto podpora sa zahŕňa okrem iného zriaďovanie týchto striech.

Najčítanejšie témy