1. Akých papierov sa podnikatelia zbavia?

Snímka: Dreamstime

Od septembra už nie je potrebné žiadať o výpisy zo živnostenského a z obchodného registra, ako ani z registra nehnuteľností.

Táto zmena sa pozitívne dotkne predovšetkým podnikateľov, ktorí ich museli prikladať k rôznym úkonom, dokonca aj pri preberaní pošty za firmu, v ktorej sú konatelia.

Taktiež boli potrebné pri určovaní kvót za odpad, pri zapojení sa do verejného obstarávania, priznaní živnosti či umiestnení prevádzky.

Podľa odhadov Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu tak Slováci v roku 2017 strávili pri vybavovaní výpisov 620-tisíc hodín.

Najväčší dopyt bol po výpisoch z listov vlastníctva, dokopy ich bolo vydaných takmer 350-tisíc, z obchodného registra 280-tisíc a z toho živnostenského 68-tisíc.

Podľa prezidenta Združenia podnikateľov Jána Oravca je však toto opatrenie iba malou pomocou.

„Tento zákon hovorí o troch informáciách od prvého septembra a o ďalších dvoch od januára. A čo tie ostatné? To, čo by malo byť samozrejmé už dnes, nastane v roku 2030?“ uviedol.

Najčítanejšie témy