4. Prečo návrh zákona kritizujú?

Snímka: Archív HN

Zákon o pedagogických zamestnancoch aktuálne prešiel medzirezortným pripomienkovým konaním.

Nové opatrenie o zhodnotení práce riaditeľa však mnohí kritizujú.

Župám sa napríklad zdá takýto spôsob hodnotenia duplicitný.

S tým však učitelia nesúhlasia, podľa nich je hodnotenie nadriadeného a podriadeného veľký rozdiel.

„A dotazník bude zostavovať kto?“ pýta sa zase Združenie základných škôl Slovenska, ktoré sa domnieva, že takého hodnotenie bude len formálne.

Rezort školstva podľa tlačového oddelenia vytvorí návrh hodnotiaceho dotazníku. Podľa ministerstva by si ho však mali tvoriť školy podľa ich potrieb.

Najčítanejšie témy