3. Čo na to hovoria učitelia?

Učitelia, ktorých HN oslovili, takúto zmenu vítajú.

Rovnako reagujú aj pedagógovia na sociálnych sieťach, kde sa o hodnotení riaditeľov diskutuje.

„Aj ich to bude posúvať ďalej, neviem, prečo sa to nezaviedlo už dávno,“ napísala na Facebooku učiteľka z Michaloviec Renáta.

Podľa Križa je to prejavom demokracie na školách.

„Deti učíme kritickému mysleniu, chceme, aby dávali spätnú väzbu spolužiakom a aj nám, je preto správne, že aj vyučujúci takúto možnosť dostanú,“ myslí si.

Ako tvrdí, hodnotenie zriaďovateľom má síce opodstatnenie, no nemusí byť vždy objektívne.

Keď je napríklad starosta a riaditeľ miestnej základnej školy „ruka v ruke“ nemusí sa tak neschopnosť riaditeľa viesť pedagogický zbor objaviť v hodnotení.

Najčítanejšie témy