2. Ako to bude po novom?

Snímka: MOD´SPE

Ak bude nový zákon o pedagogických zamestnancoch schválený a od januára začne platiť, bude to znamenať, že hodnotenie riaditeľov ich podriadenými bude povinné zo zákona.

Každý učiteľ tak raz ročne vyplní dotazník, ktorý bude anonymný a v ktorom má zhodnotiť prácu svojho vedenia.

„Zástupca zamestnancov bude povinný to vyhodnotiť a odovzdať zriaďovateľovi, teda nadriadenému riaditeľa,“ približuje celý systém bratislavský učiteľ Viktor Križo z Iniciatívy slovenských učiteľov.

Podľa neho je však chyba, že vyhodnotenie dotazníkov sa nebude odovzdávať aj rade školy, preto navrhuje, aby to ministerstvo školstva do zákona doplnilo.

Asociácia stredných zdravotníckych škôl kritizuje to, že dotazník má byť anonymný.

Podľa ministerstva školstva to však bola požiadavka učiteľov v pracovných skupinách.

Podobne to funguje aj v susednom Česku, nie však každoročne. Učitelia sa môžu rozhodnúť a zhodnotiť prácu nadriadeného tiež anonymne.

Najčítanejšie témy