5. Aký výcvik zabezpečia a čomu sa ešte venujú?

Snímka: FB Slovenskí branci

Organizácia uvádza, že nejde už iba o vojenský výcvik v lesoch, jej členovia participujú aj na oprave pamätníkov padlých počas Druhej svetovej vojny, organizujú ekologické akcie či lukostrelecký turnaj pre deti a mnohé iné.

Pripomínajú si dôležité historické udalosti, organizujú spoločné akcie, ktoré prirovnávajú v svojich statusoch aj k štúrovcom či organizujú športové dni, posledný v obci Lovinobaňa.

Vyjadrujú sa aj k aktuálnym udalostiam ako Dúhový pride a nákup stíhačiek.

Pre širokú verejnosť však stále organizujú základný bojový výcvik, ktorý zahŕňa individuálnu, skupinovú aj operačnú prípravu. K základnej príprave patrí poradová príprava, strelecká, ženijná či topografická.

Výcvik však nevyžaduje, aby absolvent ďalej so Slovenskými brancami spolupracoval.

Problém prichádza s areálom pri Trnave, kde majú pôsobiť Noční vlci. Trénovať tu však majú aj Slovenskí branci.

Skoršie tvrdenie o tom, že tam bude umiestnená expozícia tak spochybňuje ich tréning v obrnených transportéroch so strelnými zbraňami.

Zaujímavé tiež je, že tieto dva kluby nachádzajú spoločnú reč. Začiatkom júla sa totiž stretli s prezidentom motorkárskeho klubu Noční vlci – Európa.

Ako aj uvádzajú v statuse, hovorili o forme vzájomne obojstranne prospešnej spolupráce potrebnej medzi podobnými organizáciami.

Najčítanejšie témy