4. Prečo sa SAV transformuje?

Snímka: Reuters

V európskych krajinách je bežné, že akadémie vied sú verejno-výskumné inštitúcie. Rovnako je to napríklad v Česku či Maďarsku.

Dôvodom je viaczdrojové financovanie. Teda, že prostriedky získavajú z rozpočtu štátu a aj takzvanými službami pre spoločnosť.

Tretím zdrojom prostriedkov sú projekty. Aby sa takýto systém financovania otvoril aj pre SAV, je potrebný prechod na verejno-výskumnú inštitúciu najvhodnejším riešením.

Kvôli tomuto dôvodu prešli transformáciou aj verejné vysoké školy na Slovensku.

Najčítanejšie témy